T. Ágoston Lászlóra emlékezünk

T. Ágoston Lászlónak, a Krúdy Gyula Irodalmi Kör alapító és első titkárának  TEMETÉSI ISTENTISZTELETÉRŐL értesültünk.
A gyász-Istentiszteletet a Rákoskeresztúri Református Templomban végezték 2017. július 31-én 12 órakor.

T. Ágoston László élt: 1942. október 14. - 2017. július 13.
NYUGODJÉK BÉKÉBEN!

A gyász-szertartás a következő módon történt:

Köszöntés (Dobos Bence tassi lelkipásztor)
Ének: 90. zsoltár 1.-2. verse:
"Tebenned bíztunk eleitől fogva..."
Igehirdetés
Imádság
Ének: 42. zsoltár 3. és 7. verse:
"Mint a szép híves patakra..."
A Magyar Írószövetség nevében búcsúzás:
Zsirai László költő. 
A Pályatársak nevében búcsúzás:
L. Csépány Katalin a Hetedhatár magazin alapító főszerkesztője.
Ferenczfi János rádiós szerkesztő.
A gyászoló család és a lelkészek lekísérik a hamvakat az urnatemetőbe, a síri liturgiát Hornyák Julianna rákoshegyi lelkipásztor végzi. 
Az urna elhelyezése alatt kérték a gyászolókat, hogy maradjanak a templomtérben és hallgassák meg T. Ágoston László: Üzenet születendő gyermekemnek című, 1986-ban írt novelláját Rudas Attila színművész előadásában.
A síri liturgia után a gyászoló család és a lelkipásztorok visszatértek a templomba.
Záróének: 338. dicséret 1-4. verse:
"Lelki próbáimban Jézus légy velem".
A gyászoló család úgy döntött, hogy a perselyben koszorúmegváltásként gyűjtött pénzt az elhunyt súlyosan beteg, fél oldalára lebénult barátja, Hemmert László grafikus gyógyulásának, felépülésének segítésére ajánlja fel.
Áldás
Részvétnyilvánítás
Az urnatemető nyitva van, mindenki meglátogathatja a sírhelyet.

Alábbiakban közreadjuk a WIKIPÉDIÁNAK T. Ágoston Lászlóról szóló bejegyzését:
Az oldalt összeállította: Szabó Lászó
                          Vissza a fő oldalra